Bedrijfsprofiel

SolarCare is een jonge onderneming die een brug wil slaan tussen de vooralsnog vaak gescheiden opererende werelden van duurzame energie enerzijds en die van telecommunicatie, internet en media anderzijds.

Pierre Gerrissen, de oprichter en eigenaar van SolarCare, heeft jarenlange ervaring en een uitgebreid relatienetwerk in de telecommunicatie en internetwereld. Aangetrokken door de dynamiek en groeikansen van de relatief jonge markt voor zonne-energie, zocht hij naar mogelijkheden om nieuwe online service concepten voor spelers in deze markt te ontwikkelen.

Daartoe aangezet door de groeiende behoefte bij leveranciers en eigenaren aan informatie over de prestaties van hun zon-PV systemen, heeft SolarCare onder de naam Solar Boulevard™ een platform ontwikkeld waarmee de performance van installaties op ieder gewenst moment online kan worden gemonitord.

Solar Boulevard™ biedt zon PV monitoring en beheeroplossingen voor:

  • Particuliere (huur)woningen
  • Scholen
  • (Agrarische) bedrijven
  • Gemeenten
  • Collectieven
  • Woningcorporaties
  • SDE projecten
  • PV systeemleveranciers
  • Groothandels (partnerprogramma’s)

Inmiddels zijn er al meer dan 6000 zon PV installaties met een totaal geïnstalleerd vermogen van meer dan 40 MWp aangesloten op het Solar Boulevard™ platform

Partijen die raakvlakken zien met de activiteiten en doelstelling van SolarCare worden van harte uitgenodigd contact met ons op te nemen.

Pierre is bovendien sinds 2011 bestuurslid van Holland Solar, de branchevereniging van Nederlandse experts in zonne-energie


Bekijk hier: Algemene Voorwaarden SolarCare